Velikost besedil:|Natisni stran

Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, bo družba Golf Arboretum, d.o.o. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.


Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete našemu pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja Boris Zupančič na elektronski naslov boris.zupancic@golfarboretum.si ali preko navadne pošte na Golf Arboretum d.o.o., Volčji Potok 43 G, 1235 Radomlje s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja". 


Zahvaljujemo se vam za razumevanje.