Velikost besedil:|Natisni stran

Dogodki & Novice

5. junij, 2015
pixel
Snemanje iz Zraka (nov posnetek)
Golf Arboretum
Videoreportaža snemanja golf igrišča Arboretum Ljubljana iz zraka z novim posnetkom

 

Snemanje iz zraka, ki razkriva razgibanost Golf igrišča Arboretum je opravil Geavis d.o.o .

 

Podjetje se ukvarja z UAV aerofotografijo, ki omogoča kartiranje, izdelavo načrtov, izračunov volumnov, izdelavo digitalnih modelov reliefa. Prodirajo tudi na področje storitev za napredno kmetijstvo ( precision agriculture) .

 

 

Za ta namen fotografirajo teren v barvni in infrardeči tehniki, z namensko programsko opremo pa nato izvedejo analizo vegetacijskega stresa.

 

Naročnik na ta način dobi hiter in natačen vpogled v kritična območja, ki zahtevajo pozornost, skrb in morebitne ukrepe.

 

 

Posnetki razkrivajo kje z morebitnimi ukrepi gnojenja, namakanja, ali drugimi posegi pretirava, si povzroča nepotrebne stroške ali celo ogroža okolje.

 

Aerofotografiranje Golf igrišča Arboretum Ljubljana je trajalo približo okrog štirideset minut, posnetih je bilo približno 500 RGB in CIR fotografij.

 

 

Po nekaj dneh računalniške obdelave so že na voljo:

 

  • barvni ortofoto mozaik z ločljivostjo 10cm
  • infrardeči ortofoto mozaik z ločljivostjo 10cm
  • oblak 3D točk z gostoto 20-50točk/m2
  • 3D model
  • analiza vegetacijskega stresa (NDVI) v obliki ortofoto mozaika za preprosto interpretacijo rezultatov

 

Omenjeni podatki so pri odločitvah povezanih s prostorom med investitorji, projektanti in upravniki vedno bolj zaželjeni.